Covid -19

Under rådande omständigheter med korttidspermittering pga. Covid -19 har vi ingen produktion eller utlastning alls på fredagar. Detta gör att avrop som skall skickas från oss måndagar behöver vara oss tillhanda senast 14.00 på torsdagar för att vi skall kunna boka transporter i tid.

Tack för Er förståelse.

CO-EX Pocket

Tyvek

Bubble Bag

Populära produkter

C5 H2 Mailman 90g PS 10086

EX5 Mailman 80g FH 10140

C5 Mailman 90g PS 10084

C5 Mailman 90g FH 10072